Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Seniorfestivalen i Sydnärke

Aktiviteter för äldre 30 september - 22 oktober.

Under Seniorfestivalen i Sydnärke bjuder samverkansparter in till olika föreläsningar, öppet hus, prova-på aktiviteter samt ger möjlighet att träffa personal från olika kommunala verksamheter. Syftet är att uppmärksamma äldre personer hur de själva kan förbättra sin allmänna hälsa.

Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från den nationella kampanjen Balansera mera som Socialstyrelsen driver under vecka 40. Kampanjen handlar om att uppmärksamma hur man själv kan minimera risken för fallolyckor med fokus på tre teman: mat, motion och medicin.

Aktiviteter i Lekebergs kommun

I Lekebergs kommun anordnas seniordagen Peppar, peppar. Här hittar du mer information om dagen.

Aktiviteter i Sydnärke

Senast publicerad: