Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande och Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef i Örebro.

Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande och Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef i Örebro.

Samverkan mellan lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun för åren 2022-2025

För att öka tryggheten, bekämpa brottslighet och genomföra brottsförebyggande åtgärder ingår lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun ett samverkansavtal för perioden 2022-2025.

Samverkan är en viktig faktor för ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart arbete för ökad trygghet, brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. Tillsammans ska vi framöver utveckla samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritidsverksamhet och samtidigt arbeta för att ett aktivt medborgarlöfte ska finnas i lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun, säger Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef i Örebro.

För att kunna skapa en ökad trygghet så behöver vi tillsammans ha långsiktighet, därför har vi nu valt att skriva på en överenskommelse som sträcker sig över en längre tid och ger bättre förutsättningar för en god samverkan. Genom delade lägesbilder och tydliga ansvarsområden kan båda parter arbeta strategiskt långsiktigt, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande.

För effektiv samverkan garanterar Lekebergs kommun och lokalpolisområde Örebro följande tjänster

Lokalpolisområde Örebro:

  • Områdespolis med ett operativt och ett uppsökande områdesuppdrag.
  • Kommunpolis med ett strategiskt områdesuppdrag.
  • ANDTS-samordnare (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) och samordnare för våldsbejakande extremism.
  • Samordnare för arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Lekebergs kommun:

  • Samordnare för Lekebergs Brottsförebygganderåd (BRÅ).
  • Samordnare för arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Samordnare för det lokala brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
  • ANDTS-samordnare (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).
  • Fältassistenter med ett uppsökande områdesuppdrag.

Senast publicerad: