Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Skolskjuts

Rutin för kompisåkning vid skolskjuts

Från och med måndag 21 september är kompisåkning återigen tillåtet efter det tillfälliga stoppet. Vid kompisåkning ska nedanstående rutin följas. Rutinen gäller för samtliga elever i Lekebergs kommun.

Vårdnadshavaren ansvarar för den elev som kompisåker

Kompisåkning innebär att elever kan få åka med skolskjutsberättigade kamrater från skolan i kommunens skolskjutsfordon, dock endast i mån av plats. Lekebergs kommun tar ansvar för de elever som är skolskjutsberättigade och åker enligt sin skolskjutsplanering. Mer information om vårdnadshavaransvaret finns i skolskjutsreglerna på www.lekeberg.se/skolskjuts.

Intyg krävs för kompisåkning

Vårdnadshavaren måste skriva ett intyg om att eleven har tillåtelse att åka med en kamrats skolskjuts. Intyget ska innehålla namn på eleven och kompisen samt information om var eleven ska kliva av bussen. Intyget ska lämnas till chauffören och om eleven har fritids även visa intyget för fritidspersonalen innan det lämnas till chauffören.

När vårdnadshavaren skriver intyget försäkrar vårdnadshavaren att hon/han är införstådd med att eleven endast kan åka med i mån av plats och att vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn om det inte finns plats på skolskjutsen.

  • För elever i årskurs F-6 vill vi ha intyget på ett papper från vårdnadshavaren
  • För elever i årskurs 7-9 vill vi ha ett SMS från vårdnadshavaren

Frågor om skolskjuts

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lekebergs kommun.
Tfn: 0585-487 00 
E-post: skolskjuts@lekeberg.se

Senast publicerad: