Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Foto: konstverk av Torsten Molander

Rondering införs för att öka tryggheten i Lekeberg

Under sommaren införs rondering i Lekebergs kommun. Detta är en del i arbetet med kommunens medborgarlöfte till invånarna som bor i kommunen

I sommar ökar kommunen de trygghetsskapande insatserna och inför därför rondering på platser där det förekommit en del skadegörelse eller som kan uppfattas som otrygga. Platserna är utvalda utifrån de lägesbilder som kommunen tar fram i samverkan med polisen, i det vi kallar för EST, Effektiv samverkan för trygghet.

Vi tar den upplevda tryggheten på största allvar och Lekebergs kommun ska vara en trygg kommun för alla invånare och gäster. Vi har en mycket bra dialog med polis och andra aktörer och tillsammans tar vi nu ansvar för att stärka trygghetskänslan i kommunen, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande

Senast publicerad: