Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Risk för skogsbränder i länet

Brandrisken bedöms som 5 idag. Det är stor risk för skogsbrand i större delen av länet. I länets norra delar även mycket stor risk och extremt stor risk i de nordöstra delarna. Skogsbrandsbevakning med flyg att genomföras två gånger under dagen. En gång vid lunch och en gång på eftermiddagen.

 Skogsbrandsbevakning med flyg görs i Örebro län för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och hindra spridningen av skogsbränder.

Vanligtvis genomförs bevakningen mellan 1 maj och 31 augusti varje år. Risken för skogsbrand har ökat i de östra delarna av länet, vilka kommer att bevakas under eftermiddagen.

Syftet med bevakningen är att upptäcka skogsbränder för att kunna hindra brandens spridning och därmed förhindra kostnadskrävande räddningsinsatser samt stora egendomsförluster.

Det är Örebro flygklubb på uppdrag av Länsstyrelsen som utför bevakningarna.

 

 

Senast publicerad: 2018-05-21