Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Kvinna med post-it-lappar

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat

I en enkätundersökning från Svenskt Näringsliv har företag i kommunen fått svara på hur de upplever näringslivsklimatet i Lekebergs kommun.

Under många år så har Lekeberg varit den kommun i regionen som har haft bäst företagsklimat men resultatet av Svenskt Näringslivs senaste enkät visar på en nedåtgående trend vad gäller företagsklimatet.

Fortfarande ligger Lekeberg över rikssnitt på de flesta parametrar så det finns goda möjligheter att vända utvecklingen och företagen ser gärna bättre dialog med kommunens beslutsfattare och ökad förståelse om företagens förutsättningar och vardag, säger Karl Hulterström, VD på Svenskt Näringsliv.

Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande (C) och ansvarig för näringslivsfrågorna i kommunen ger sin analys av resultatet:

För det första vill jag säga att jag är väldigt glad och stolt över näringslivet i Lekeberg och ett gott företagsklimat är en oerhört viktig fråga för mig. En del som är väldigt viktig för oss och som har varit en framgångsfaktor tidigare är dialogen med företagen. Då jag tillträde 2020 så har jag inte haft möjligheten att etablera de kontakter som jag vill och behöver ha med företagen och det återspeglar sig i enkäten där företagarna vill ha mer dialog med kommunen.

Den här enkäten blir därför viktig och det är bra att dessa undersökningar görs och kan ge oss mer kunskap om nuläget. Den senaste tiden har vi målmedvetet arbetat med att öka kompetensen inom kommunen för att möta företagens behov, tyvärr finns det nog växtvärk på sina håll i kommunen, som också visar sig i enkäten. Att vara inne i en förändringsfas kan ibland var lite kämpig när man är mitt i den.

Vi har också identifierat att vi behöver tänka mer strategiskt vad gäller näringslivsfrågorna, därför pågår just nu arbete med att ta fram en näringslivs- och besöksnäringsstrategi. Men vad som framgår tydligt är att företagen efterfrågar att dialogen kommer igång igen och jag lyssnar! Den 2:a juni deltar jag på kommunens digitala företagsfrukost och jag hoppas att så många som möjligt kan vara med på den. Eter sommaren kommer jag bjuda in näringslivet, svenskt näringsliv och politik för att gemensamt diskutera på hur vi kan vända den här negativa trenden. Tillsammans kan vi vända den negativa trenden och börja vår klättring mot toppen, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Alla detaljer finns på www.foretagsklimat.se/lekeberg/survey och sammanställningarna för regionen går att hitta på www.svensktnaringsliv.se/orebro.

Senast publicerad: