Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
digital hastighetsavläsare med lövträd i bakgrunden

Resultat av trafikmätning med digital hastighetsavläsare

Den digitala trafikmätaren sattes upp på Bergsgatan i Fjugesta den 25 oktober. Nu har resultat för perioden 25 oktober-9 november kommit in. Åtgärden syftar till att skapa en ökad trafiksäkerhet genom att stimulera föraren till att anpassa sin hastighet.

cirkeldiagram

Nedan ses totalt antal passerade fordon den 25 oktober- november. Mätningarna ger utslag oavsett vilket håll fordonet kommer från.  

Fordon som kört i riktning mot Vallgatan (det vill säga de som kommit från det håll där man sett hastighetsskylten från fordonet) är 7554 st. I diagrammet till höger ses de olika hastigheterna:

 

cirkeldiagram

Fordon som kört i riktning från Vallgatan (andra sidan där man inte ser hastighetsskylten) är 7692 st.

I diagrammet till höger ses de olika hastigheterna för de fordonen:

Klicka på diagrammen för zoom.

Vid ett tillfälle kunde man också mäta en maxhastighet på ett fordon som körde 90 km/h på 30-sträckan.

Senast publicerad: 2018-11-09