Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Provborrningar visar att det finns markföroreningar vid Lekebergsskolan

Med anledning av att vi planerar en ny skola i Fjugesta har det tagits prover i marken vid Lekebergsskolan. Provsvaren visar på förhöjda halter av arsenik. Bedömningen är att det inte finns några hälsorisker. Skolverksamheten berörs inte och har öppet som vanligt.

Arsenik finns naturligt i marken, men man behöver exponeras för ämnet för att det ska ha någon påverkan. De prover som har tagits är via borrade hål på ner till 2,5 meters djup, under asfalt eller gräs.

Nästa steg blir att ta ytterligare prover i marken för att undersöka hur det kommer att påverka planeringen av det kommande skolbygget.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor. Ring oss på telefonnummer 0585-487 00, eller skicka ett mejl till: information.lekeberg@lekeberg.se


Senast publicerad: 2018-08-28