Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Pristagare av årets Kulturpris och Ungdomsledarpris 2019

Nu är årets pristagare utsedda.

Kultur- och bildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 26 mars Ingrid Thorin, Fjugesta Vävstuga till 2019 års Kulturpristagare samt Kim Palmroth, Gropens IF till 2019 års Ungdomsledarpristagare.

Nämndens motivering - Ingrid Thorin, Fjugesta Vävstuga:

Sedan 2008 har Ingrid Thorin varit ordförande i den ideella föreningen Fjugesta Vävstuga.
Många är de timmar Ingrid har lagt ner på, att genom ett inspirerande, engagerat, tydligt
och positivt ledarskap, utveckla föreningen, dess verksamhet och skapa intresse för
vävkonsten. Bland annat har det bidragit till att sätta Fjugesta Vävstuga på kartan och
föreningen får ofta ta emot studiebesök från hela landet.

Enligt stadgarna är ett av föreningens syften att föra vävkonsten vidare till kommande
generationer och detta görs bland annat genom att erbjuda ungdomar att väva hos Vävstugan
under loven, men också genom att erbjuda nyanlända kvinnor att komma och väva några
timmar i veckan. Och genom att gamla mönster bevaras och nya skapas blir verksamheten
framåtsträvande och aktuell.

Ingrid ger mycket av sin kunskap och energi och är en stor inspirationskälla för medlemmarna
som bidrar till göra Vävstugan till en social mötesplats där kropp och själ mår bra. För sin kulturgärning erhåller Ingrid Thorin 2019 års Kulturpris.

Nämndens motivering - Kim Palmroth, Gropens IF:

Kim har i många år varit aktiv i Gropens IF och innan dess i Lekebergs innebandyförening.
Kim gör och har gjort mycket för barn och unga i föreningarna. Han är dessutom aktiv i
Fjugesta IF där han är med och bygger upp föreningens fotbollslag igen. Kim är en god
förebild och bemöter barn och unga på ett föredömligt sätt. Kim är en engagerad ledare
som tar ansvar och lägger ner kraft och energi på sitt ledaruppdrag och är mycket
uppskattad och omtyckt av såväl barn och unga som föräldrar.

Trots att Kim arbetar på annan ort åker han hem två kvällar i veckan för att vara innebandy-
tränare för barn och unga. Detta sammantaget gör att Kim är en värdig mottagare av 2019 års Ungdomsledarpris.

Läs mer om kommunens kulturpris
Läs mer om kommunens ungdomsledarpris

Senast publicerad: