Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Parkering vid Lanna badgruva

Med anledning av den senaste tidens rapportering om trafiksituationen vid Lanna badgruva har kultur- och bildningsnämnden beslutat att skapa en tillfällig parkeringsyta vid badgruvan, för att möjliggöra säkrare parkeringsplatser. Detta beslut har tagits efter samråd med Polisen och Nerikes brandkår.

Kultur- och bildningsnämnden har även beslutat att från och med fredag eftermiddag (20 juli) anlita externa parkeringsvärdar för att guida bilister rätt vid parkeringen.


Senast publicerad: 2018-07-20