Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Ett litet barn som står och äter glass på en strand.

Parkering vid Lanna badgruva

För att säkerställa att räddningstjänsten ska komma fram till Lanna badgruva vid en eventuell utryckning så har kommunen nu satt upp staket vid vägen som leder fram till badgruvan. Detta för att bilar inte ska kunna parkera längs med vägen och blockera för eventuella utryckningsfordon.

Observera att parkering endast är tillåten på anvisade platser och att det finns begränsat antal parkeringsplatser vid badgruvan.  Gå eller cykla gärna om möjlighet finns.

Rent och snyggt vid badgruvan

De åtgärder som tidigare satts in för att hålla det rent, snyggt och tryggt vid badgruvan fortsätter även till helgen. Det innebär att:

  • soporna kommer att tömmas inför helgen
  • sopor töms även lördag och söndag
  • toaletten städas lördag och söndag
  • personal från kommunen är på plats vid gruvan och plockar skräp både lördag och söndag
  • det extra sopkärl som har placerats ut kommer att stå kvar.

Varje vardag plockar Lekebergs kommun skräp vid badgruvan, tömmer sopor och städar toaletten.

Om det ändå skulle bli fullt i sopkorgar och sopkärl så får man gärna ta med sig sina sopor hem.

Tidigare information om Lanna badgruva.

Fler badplatser i Lekebergs kommun.

 

Senast publicerad: 2018-06-05