Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Öppettider på ÅVC och inkörning av sopor under midsommarveckan

Under midsommarhelgen är det stängt på återvinningscentralen 21-22 juni. Även sophämtningstider påverkas.

Återvinningscentralen

Stängt på midsommarafton och midsommardagen.

Sophämtning

Du som har hämtning av sopor under midsommarveckan kan ställa ut dina kärl två dagar innan ordinarie hämtningsdag. Låt sedan kärlet stå kvar tills det blivit tömt.

På midsommarafton hämtas inte några sopor.

Mer information hittar du hos Sydnärkes kommunalförbund

Senast publicerad: