Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Omval till kommunfullmäktige i Falun

Dagen för omval är den 7 april, men i Lekeberg har vi öppet den 4 april kl. 12.00-18.00 för förtidsröstning.

Omvalet till kommunfullmäktige har sin bakgrund i en postsäck som aldrig kom fram och därför inte räknades med i valresultatet 2018.

Vem har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige?
Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun ska alla kommuner i landet ordna med förtidsröstning.

Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att bestämma utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Omvalsdagen är den 7 april.

Öppet för förtidsröstning i Lekebergs kommun
Lekebergs kommun har öppet torsdag den 4 april mellan kl. 12.00-18.00 för att ta emot förtidsröster till omvalet. Röstmottagare finns på plats i biblioteket i kommunhuset i Fjugesta.

Du måste bland annat vara folkbokförd i Falun för att ha rösträtt till kommunfullmäktige i Falun.

Du som har rösträtt till valet i kommunfullmäktige i Falun kan rösta på flera sätt. Läs mer här.

Senast publicerad: