Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Närbild på en röd och en grön resväska som dras över kullersten.

Omställningscheck till besöksnäringsföretag

Den situation som uppkommit med anledning av covid-19 har drabbat besöksnäringen och många företag inom kulturella och kreativa näringarna hårt. Därför stöttar nu Region Örebro län med omställningscheckar till företag i dessa branscher.

Omställningscheck

Omställningschecken är ett stöd för att möjliggöra ditt företags omställning och vidareutveckling. Du som företagare är aktiv inom besöksnäringen och ligger utanför tätort. Företaget utgör en besöksanledning eller är inom kultursektorn och som drabbats hårt av uteblivna besöksflöden. Föreningar kan även söka Omställningscheck om de bedriver verksamhet på affärsmässiga grunder, har stadgarna som tillåter, att någon tar ut lön med motsvarighet på 50 procent samt inte ligger inom tätort.

Vad kan du söka stöd för?

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft. Exempel på omställning kan vara att utveckla virtuella tjänster, produktutveckling, marknadskommunikation, webbutveckling eller andra insatser som ökar företagets konkurrenskraft.

Stödet går att söka fram till 31 december 2020 och är ett bidrag på mellan 50 – 90 procent av kostnaden (max 100 000 kronor) för en konsultinsats. Stödet riktar sig till små och medelstora företag, där anställd/ägare tar ut minst 50 procent lön.

Så här gör du för att ta reda på om ditt företag är stödberättigat

Ta kontakt med handläggarna nedan för att bolla din idé för att snabbt få en bedömning om ditt företag är kvalificerat att söka en Omställningscheck, innan du påbörjar din ansökan.

Malena Pirsech, telefon 019-602 63 83
Niklas Halldén, telefon 019-602 63 88

Ansökan

- ansökan öppen till och med 31 december 2020

- bidrag på mellan 50- 90 procent av kostnaden (dock max 100 000 kronor) för konsultkostnad

- går att kombinera med ett mikrostöd där stöd på 50 procent kan lämnas även till maskiner, inventarier samt tekniska lösningar så som bokningssystem mm.

Kriterier för att få stöd: max 4 anställda, där anställd/ägare tar ut minst 50 procent lön.

Mer information om omställningscheckar finns på Region Örebro läns hemsida.

Senast publicerad: