Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ombyggnad av busshållplats Tingshuset i Fjugesta

Under våren planerar Trafikverket att bygga om den befintliga busshållplatsen Tingshuset, som ligger på Fjugesta Letstig i Lekebergs kommun. Anledningen är att förbättra trafiksäkerheten.

Tingshuset Fjugesta

Trafikverket genomför just nu kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta och Garphyttan för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

Flera busshållplatser byggs om, bland dessa hållplatsen Tingshuset på Fjugesta Letstig, där en så kallad timglashållplats har byggts.

Syftet med en timglashållplats är att skapa en ännu tryggare miljö för de oskyddade trafikanterna vid av- och påstigning. Följdeffekten av timglashållplatsen blir samtidigt en ökad trafiksäkerhet. Den osäkerhet som uppstår när bilister ska mötas leder till en sänkt hastighet.

Men läget för den aktuella timglashållplatsen har nu, när den byggts färdigt, visat sig medföra en större osäkerhet än syftet med åtgärden. Hållplatsen byggs därför om på nytt under våren när tjälen gått ur marken, men förblir enligt Länstrafikens önskemål i sitt nuvarande läge.

Trafikverket kommer att se över dess utformning och den anslutande gångvägen för att skapa en lösning som gynnar oskyddade trafikanter och som är tydlig för övriga trafikanter.

Kontakt:
Malin Skyman, projektledare, Trafikverket
malin.skyman@trafikverket.se
Telefon: 010-123 92 19

Senast publicerad: 2018-03-14