Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ny vattenledning mellan Örebro och Fjugesta

Vecka 23 påbörjas bygget av en ny vattenledning som ska gå mellan Lanna och Fjugesta. Ledningen är en del i ett större projekt där Fjugesta i fortsättningen ska få sitt vatten från Örebro precis som Lanna och Hidinge får idag.

I och med att den nya vattenledningen tas i bruk kommer vattentäkten i Fjugesta att avvecklas. Mullhyttan som får sitt vatten från Laxå påverkas inte av Örebrovattenprojektet.

Påverkan inne i Fjugesta

I Fjugesta kommer ledningen att dras mellan vattentornet, längs Esplanaden och under Bergsgatan Berga industriområde och därefter vidare längs väg 204 fram till kommungränsen mot Örebro. Korsandet av Bergsgatan sker mellan Vallgatan och Bergavägen där man kan se att skogen redan har huggits ner. Vägarna kommer att stängas av för genomfartstrafik när arbetet pågår.

Arbetet inne i Fjugesta påbörjas vecka 23 och beräknas att bli färdigt i mitten av december. Ett schakt grävs upp där den nya vattenledningen ska läggas. Schaktet kommer inte att vara öppet längs hela sträckan utan man gräver upp och igen efterhand som rören läggs på plats. Gatorna kommer därmed inte att vara avstängda samtidigt.

Idag har kommunen vattenförsörjning från tre olika källor. I Hidinge-Lanna finns redan Örebrovatten och den ledningen blir nu förnyad. Fjugestaområdet har egen vattenförsörjning och det är denna som ersätts av Örebrovatten med nya ledningen. Mullhyttan som får sitt vatten från Laxå påverkas alltså inte av Örebrovattenprojektet.

Läs mer om arbetet här

Kontaktperson
Mats Turesson
Chef teknik- och serviceavdelningen
0585-487 21

 

Senast publicerad: 2018-05-22