Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
underskrift medborgarförslag

Nytt medborgarlöfte i Lekebergs kommun

Mats Scherp, t.f. lokalpolisområdeschef Örebro/Lekeberg och kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson har undertecknat medborgarlöfte för 2021-2022.

Polisen och Lekebergs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Det nytagna medborgarlöftet grundar sig i en trygghetsundersökning gjord under hösten år 2020 där drygt 700 medborgare lämnade in sina synpunkter på vilka områden som de önskar blir prioriterade av Polisen och Kommunen.

Utifrån önskemål från allmänheten har Polisen och Lekebergs kommun enats om 4 prioriterade områden: Narkotika och droger, Trafik, badplatser samt att utveckla samverkan mellan alla inblandade aktörer i Lekebergs kommun.

Utifrån den problembild som både polisen, kommunen och medborgarna ser så kommer vi nu att fokusera på problembilden med de olika störningar som allmänheten drabbas av i form av högt spelande musik, EPA och bilkörande på olämpliga ställen, nedskräpning osv. Vi kommer också att ytterligare fokusera på bekämpning av droger som är ett problem i Lekebergs kommun likväl som i de flesta andra kommuner i Sverige, uppger t.f. lokalpolisområdeschef Mats Scherp.

I och med det nya medborgarlöftet så fortsätter vi vårt arbete tillsammans med polisen att hålla Lekeberg tryggt. I vårt medborgarlöfte så lägger vi fokus på förebyggande arbete och samverkan, detta för att vi ser att vi alla behöver hjälpas åt i dessa frågor, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson.

Senast publicerad: