Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nytt dricksvatten i Fjugestaområdet

Under vecka 26 kopplades den nya dricksvattenförsörjningen på till samtliga abonnenter inom det kommunala va-systemet i Fjugesta och omkringliggande hushåll, bland annat i Kvistbro-Gropen.

Det är projektet med anläggande av nya dricksvattenledningar från Örebro som nu är klart och som alltså kopplats in. Beslutet att försörja även Fjugestaområdet med dricksvatten från Örebro, och i framtiden Vätternvatten, är ett strategiskt beslut som togs för flera år sedan.

Kommunens eget vattenverk är i och med ny dricksvattenförsörjning bortkopplat och ska avvecklas helt under perioden 2020/2021. På tomten där vattenverket finns idag ska ny en förskola uppföras.

Den nya dricksvattenförsörjningen har varit igång cirka en vecka och allt har fungerat väl. Lekebergs kommun kontrollerar löpande under uppstartsperioden en mängd saker, bland annat att inga läckor uppstår samt att vattenflöde och tryck fungerar som det ska.

Planerade och pågående projekt

Det kommer att genomföras flera renoverings- och modifieringsåtgärder på va-systemet i Fjugestaområdet under de närmaste åren. Utöver avveckling av vattenverket kommer en pumpstation i Gropen att ersättas med en ny, vattentornet i Fjugesta kommer att genomgå omfattande modifiering och avloppsreningsverket i Fjugesta kommer att modifieras och byggas ut. Alla dessa åtgärder görs enligt underhållsplan men även för att möta framtida ökade krav på både dricksvattenförsörjning och avloppsrening.

Kontakt för mer information

Mats Turesson
Teknisk chef
Tfn: 0585-487 00

Senast publicerad: