Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nytt ansökningsförfarande för skolskjuts

Inför läsåret 2019/2020 ska alla grundskoleelever som vill ha skolskjuts ansöka om skolskjuts. En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare. Särskoleelever är undantagna från att behöva ansöka om skolskjuts. Mer information om detta skickas ut till vårdnashavare i slutet av veckan.

Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår. Ansökningsperioden för skolskjuts för läsåret 2019/2020 är 1 april– 15 april 2019. Ansökan görs digitalt och du hittar länken längre ner på denna sida. Om du ska ansöka om skolskjuts för resterande delen av läsåret 2018/2019 kontaktar du kommunen via skolskjuts@lekeberg.se.

I ansökan ska det anges uppgifter kring eleven, adress, vårdnadshavare, om växelvis boende finns och schema för detta, fritidsplats och schema för detta med mera.

När du skickat in ansökan slussas du vidare till en webbsida som innehåller bekräftelse på att din ansökan gått iväg. Beslut om skolskjuts skickas ut under juni månad. Till beslutet bifogas information om hur man överklagar med mera. Information om tilldelad tur, hållplats och tider kommer skickas ut under augusti månad. Beslut om skolskjuts och resescheman skickas via brev till vårdnadshavare.

Här ansöker du om skolskjuts.

Senast publicerad: