Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ny e-tjänst för vägbidrag

Nu blir det enklare för vägföreningar att ansöka om det kommunala vägbidraget.

Från och med måndag vecka 19 släpper Lekebergs kommun en ny e-tjänst där vägföreningar som är berättigade till vägbidrag kan ansöka om sitt årliga bidrag. Tjänsten gör att ansökan blir enklare att hantera samt att handläggningen kan ske effektivare hos kommunens Kontaktcenter.

Det går fortfarande bra att använda sig av den blankett som finns för att hantera din ansökan.
Ansökan är öppen för innevarande år 1 januari - 31 augusti.

Ansök om vägbidrag - e-tjänst

Ansök om vägbidrag - Blankett

Senast publicerad: