Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nya vattenledningar på Esplanaden

Korsningar kommer att stängas av. Boende i området kommer att få information i brevlådan när den nya vattenledningen ska kopplas på.

Kartbild över Esplanaden där gatorna som påverkas är markerade med ett grönt kryss.

Vecka 43 påbörjas grävningsarbeten med vattenledningar på Esplanaden.

Påverkan på trafiken

Trafiken i området kommer att påverkas av arbetet. En korsning i taget kommer att spärras av. Korsningarna som berörs är markerade med ett grönt kryss på kartan, och finns även listade nedan.

  • Esplanaden/Egnahemsgatan
  • Esplanaden/Lindgatan
  • Esplanaden/Trädgårdsgatan
  • Esplanaden/Hagahillsgatan
  • Esplanaden/Hagagatan, två ställen.

Information till boende läggs i brevlådorna

Innan vi kopplar om till den nya vattenledningen, vilket sker i korsningarna, så kommer vi att lägga information i brevlådan hos de hushåll som berörs.

Har du mer information om arbetet kan du kontakta Information Lekeberg genom att ringa 0585-487 00 eller mejla information.lekeberg@lekeberg.se

Senast publicerad: