Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nya åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19

Sedan Folkhälsomyndigheten lämnade över tänkbara åtgärder till regeringen i förra veckan har Lekebergs kommun förberett inför de nya åtgärder som börjar gälla onsdag 8 december.

Lekebergs kommun har under hösten haft en succesiv återgång där många restriktioner har funnits kvar. Det underlättar för kommunen nu när de nya åtgärderna för att minska smittspridningen sätts in.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla arbetsgivare (Lekebergs kommun) att

 • underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Lekebergs kommun har under hela pandemin följt myndigheternas rekommendationer och fortsätter att göra det.

Åtgärder från och med 8 december som gäller alla

Från och med 8 december gäller även nya rekommendationer för alla, inte bara för arbetsgivare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar

 • alla att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • alla vuxna att om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • alla vuxna att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel

Åtgärder som redan är på plats

Mycket görs redan idag för att förhindra smittspridning i kommunens verksamheter.
Här är några exempel

 • Dörrarna till kommunens särskilda boenden (SÄBO) är låsta och man bokar tid när man vill besöka sina närstående.
 • Medarbetare som arbetar med nära omvårdnad använder munskydd och/eller visir.
 • Alla på SÄBO, hemsjukvård och LSS-boenden har fått tredje dosen vaccin.
 • Medarbetare inom vård och omsorg som nu kan ta dos 3 får 2 timmar ersättning för att underlätta att åka och vaccinera sig.
 • Inom förskola och skola har man inte möten med många vårdnadshavare samtidigt
 • I vissa fall finns det begränsningar för vårdnadshavare och andra att vara i våra skolor
 • Inom förskola och skola finns även flera andra förebyggnade åtgärder, det kan vara allt från rutiner vid hämtning och lämning till möblering av klassrum.

Undrar du över anpassningar i någon verksamhet som du möter så fråga gärna. Du kan även kontakta information.lekeberg@lekeberg.se så får du svar på din fråga.

 

Senast publicerad: