Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nu påbörjas bygget av Lindens nya servering och tillagningskök

Under vecka 18 kommer bygget av Lindens nya servering och tillagningskök påbörjas. Projektet är beslutat av Lekebergs kommuns förtroendevalda och är en stor satsning som kommer göra skillnad för både socialförvaltningen, måltidsenheten och kommunens äldre.

Varför bygger vi?

I nuläget tillagas all mat till både skolor och vårdboenden i Fjugesta i Lekebergsskolans kök. Men i och med det påbörjade bygget vid Lindens vårdboende kommer måltidsenheten utöka deras tillagningsresurser med ett nytt tillagningskök som kommer anpassa sig efter Lekebergs kommuns brukare och äldre.

Syftet med den nya serveringen och tillagningsköket är att all mat som tillagas till Lekebergs kommuns brukare och äldre ska ske i ett separat kök. Det innebär även att det kommer finnas större möjlighet för måltidsenheten att anpassa maten och måltiderna efter individernas behov. I och med det nya tillagningsköket kommer även brukarna och kommunens äldre kunna få ta del av måltider och tillbehör som är tillagade från grunden. Enligt de planer som finns ska det nya köket även innehålla ett bakrum där måltidsenheten kan tillaga bröd och fikabröd som de äldre sedan kan njuta av vid deras eftermiddagsfika.

Den nya serveringen kommer även fungera som en samlingsplats för socialtjänstens verksamheter, då vårdboendens och hemtjänstens brukare, samt kommunens äldre kan socialisera sig samtidigt som de fyller på magen med en god bit mat. Det kommer även gå att hyra lokalen vid större arrangemang, exempelvis Lekebergs kommunfullmäktige. 

Hur påverkar bygget Lekebergs kommun?

För Lekebergs kommun är detta en oerhört viktig och rolig satsning då en stor del av äldreomsorgen handlar om vilken näringsberikad mat kommunen kan bistå med. Lekeberg ser även att serveringen kommer spela en stor roll för våra äldres hälsa då den bidrar till en mer social samvaro.

Bygget innebär också en förbättrad arbetsmiljö för måltidsenhetens medarbetare, samt ett miljövänligare alternativ då man inte behöver frakta maten längre sträckor.

Generell fakta:

Lekebergs Kommunfastigheter ansvarar över projektet.
Bygget förväntas bli färdigt våren 2023.

Senast publicerad: