Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nu kan du söka anhörigbidrag

Anhörigbidraget finns till för den som har ett omfattande behov av vård av omsorg. Det här gör det möjligt för personen att söka ersättning för hjälpinsatser av en anhörig, som annars skulle utföras av hemtjänsten.

För att beviljas anhörigbidrag ska brukaren också ha fyllt 65 år. Det är fritt att välja vårdgivare och bidraget ersätter hemtjänst, eller är ett komplement till hemtjänst.

Anhörigbidrag är en ersättningsnivå motsvarande 70% av prisbasbeloppet, vilket år 2018 innebär 2654 kr/månad. Den anhöriga kan inte ansöka om bidraget, det är endast brukaren som kan göra det.

Vill du ansöka om anhörigbidrag?

Anhörigbidraget kommer att finnas tills vidare och är du intresserad går det bra att kontakta biståndshandläggare.

Biståndshandläggare kan kontaktas alla vardagar genom kommunens växel
0585-487 00. Telefontid vardagar 08.30 - 09.30.

Senast publicerad: 2018-04-25