Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Barn som leker med en hink med vatten.

Nu höjs barnomsorgsavgiften för dig som har maxtaxa

De nya avgifterna började gälla vid årsskiftet och innebär en höjning med som mest 20 kronor för en plats.

För att räkna ut barnomsorgsavgiften lägger du ihop hushållets sammanlagda månadsinkomst. Kommer hushållet upp i 46 080 kronor per månad så betalar man maxtaxa. Här kan du läsa vad barnomsorgsavgiften som högst är år 2018.  

Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Barn ett: 3% av inkomsten, dock högst 1 382 kronor (en ökning från 1 362 kronor 2017)
Barn två: 2% av inkomsten, dock högst 922 kronor (en ökning från 908 kronor 2017)
Barn tre: 1% av inkomsten, dock högst 461 kronor (en ökning från 454 kronor 2017)
Barn fyra osv: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år i förskola

Barn ett: 2% av inkomsten, dock högst 922 kronor (en ökning från 908 kronor 2017)
Barn två: 1% av inkomsten, dock högst 461 kronor (en ökning från 454 kronor 2017)
Barn tre: 1% av inkomsten, dock högst 461 kronor (en ökning från 454 kronor 2017)
Barn fyra osv: ingen avgift

Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år

Barn ett: 2% av inkomsten, dock högst 922 kronor (en ökning från 908 kronor 2017)
Barn två: 1% av inkomsten, dock högst 461 kronor (en ökning från 454 kronor 2017)
Barn tre: 1% av inkomsten, dock högst 461 kronor (en ökning från 454 kronor 2017)
Barn fyra osv: ingen avgift

Lovfritids har kvar sin avgift på 40 kronor per dag.


Senast publicerad: 2018-01-23