Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nu har alla hemtjänsttagare i Lekebergs kommun fått första dosen vaccin

Då Lekebergs kommun haft personal och tid att genomföra vaccinationerna så har hemtjänsttagarna vaccinerats av kommunens medarbetare. Nya hemstjänsttagare kommer däremot att vaccineras på regionens vaccinationsmottagningar.

Enligt den vaccinationsplan som finns för Region Örebro län ska de som har hemtjänst få sitt vaccin på en vaccinationsmottagning. I Lekebergs kommun har vi däremot haft möjlighet att utföra dessa vaccinationer i egen regi vilket har gjort att personer med hemtjänst har blivit vaccinerade i sina hem av kommunens sjuksköterskor.

Dock så kommer vi inte kunna fortsätta med denna utökade vaccinering utan nya hemtjänsttagare kommer att få vända sig till en vaccinationsmottagning.

Monica Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Lekebergs kommun, beskriver den planering som ligger bakom vaccinationerna.

Vi beställer doser veckan innan och får sedan hämta sprutor med vaccin inne i Örebro. Från att vi hämtat sprutorna har vi några timmar på oss att ge vaccinet så det är en ganska omfattande procedur som vi genomfört nästan dagligen under den period som vi har vaccinerat.

För några veckor sedan gjordes en inventering över vilka hemtjänsttagare som ville vaccinera sig. De som har påbörjat vaccinationen och som har fått den första sprutan av Lekebergs kommun kommer också att få den andra dosen i sina hem av kommunens medarbetare. Kommunen kommer däremot inte att kunna erbjuda de som får hemtjänst framöver vaccination i hemmen då det är en för omständig och tidskrävande process att hantera när man inte kan ta en större grupp samtidigt.

Så bokar du tid för vaccinering.

Region Örebro läns preliminära tidplan för vaccinering.

Läs regionens frågor och svar om vaccinationen mot covid-19.


Senast publicerad: