Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nu expanderar Hidinge skolan!

Under de gångna åren har allt fler valt att bosätta sig i vår kommun, vilket även inneburit ett ökat antal elever på Hidinge skola. Med anledning av detta har kommunstyrelsen beslutat att bygga ut skolan så att fler elever får plats. Och som en första del av expanderingen har nu den nya matsalen öppnat.

Med ett ökat antal elever på skolan såg vi att utbyggnationen av matsalen behövde prioriteras då vi vill att alla elever ska kunna äta inom rimliga tider, samt för att undvika att vissa årskurser får vänta väldigt sent.
– Berth Falk, Barn-och utbildningsnämndens ordförande.

Utöver matsalen har kommunen även lagt resurser på att bygga en hemkunskapssal, något som gläds av både elever och pedagoger då de tidigare nyttjat Lekebergsskolans lokaler för studier inom ämnet.

Genom att undvika långa transportsträckor av elever blir transportkostnaden och utsläppen mindre vilket bidrar till både ett ekonomiskt och miljövänligare alternativ. 
– Maria Åkerstedth

I samband med utbyggnationen av skolan och dess matsal har även Lekebergs kommunfastigheter satsat på egen elkraftsförsörjning via solpaneler som installerats på taket av den nya matsalen. Satsningen innebär att elpriskostnaderna för kommunens fastigheter går ner samtidigt som solpanelerna är ett miljövänligt alternativ till energikälla. Något som går hand i hand med kommunens nya hållbarhetsprogram.

Senast publicerad: