Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nominering till Årets frivilliginsats

Fram till 31 maj kan du nominera en privatperson eller organisation till pristagare av Årets frivilliginsats.

Priset delas ut till en person eller organisation som särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla aktiviteter för seniorer i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kr. Pengarna tillfaller inte pristagaren personligen utan ska tillfalla ett lokalt ändamål som riktar sig mot seniorer. Priset består i att pristagaren får själv avgöra hur pengarna inom den angivna ramen ska användas.

Priset har instiftats för att kommunen har en stor verksamhet som riktar sig mot kommunens äldre invånare där vi ser ett stort ideellt arbete utföras av frivillig- och intresseorganisationer och priset ska uppmärksamma dessa insatser.

Pristagaren kommer att utses på socialnämndens sammanträde i augusti och priset delas ut i samband med Seniorfestivalen/äldredagen.

Vad som ska ingå i nomineringen

- Namn och adress till den nominerade pristagaren

- Kort förklaring om varför du tycker att just denna person/organisation förtjänar priset

- Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer) till dig som nominerat

Lämna din nominering genom att:

- Skicka din skriftliga nominering via e-post: information.lekeberg@lekeberg.se

- Skicka din skriftliga nominering via post till: Lekebergs kommun, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta

- Personligen överlämna din nominering i receptionen på kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Vid frågor kontakta

Ilina Losund
ilina.losund@lekeberg.se 0585 - 487 42

 

Senast publicerad: 2018-05-09