Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Bukett med blommor i ljusa färger mot vit bakgrund

Nominera kandidater till årets kulturpris och ungdomsledarpris

Känner du till en person eller förening som du skulle vilja nominera till årets kulturpris eller till ungdomsledarpris? Sista dag för nominering är 11 mars.

Kulturpris 2020

Kultur- och bildningsnämndens kulturpris är avsett att gå till en person eller förening som under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kronor. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt kulturändamål och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

Läs mer om kulturpris, regler och nominering här

Ungdomsledarpris 2020

Kultur- och bildningsnämndens ungdomsledarpris är avsett att gå till en person eller förening som särskilt har bidragit till ett levande utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdom i Lekebergs kommun. Insatsen ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kr. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt fritidsändamål för barn och ungdom och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

Läs mer om ungdomsledarpris, regler och nominering här

Senast publicerad: