Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nominera din kandidat till årets
Kultur- eller ungdomsledarstipendium

Vet du en person eller förening som bidragit till positiva effekter i Lekeberg kommuns kulturliv eller inom ungdomsidrotten? Då ska du skicka in en nominering via lekeberg.se. Sista nomineringsdag är 15 oktober.

Stipendiatens insatser ska huvudsakligen ha skett ideellt och stipendiet är ett uttryck för uppmuntran och uppskattning av de insatserna. Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Mer information

Senast publicerad: