Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En flicka som är superthjälte

Nominera din kandidat till årets
kultur- eller ungdomsledarstipendium

Vet du en person eller förening som bidragit till positiva effekter i Lekeberg kommuns kulturliv eller inom ungdomsidrotten? Då ska du skicka in en nominering via lekeberg.se. Sista nomineringsdag är 30 september.

Stipendiatens insatser ska huvudsakligen ha skett ideellt och stipendiet är ett uttryck för uppmuntran och uppskattning av de insatserna. Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Senast publicerad: