Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson lämnar kommunen

Kommunens näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson har valt att lämna kommunen efter sommaren. Anna har haft rollen i Lekeberg sedan 2016 och har genom sitt arbete bland annat bidragit till det framgångsrika arbetet med att stärka näringslivsklimatet i Lekeberg.

-Jag beklagar att Anna väljer att lämna oss. Förutsättningarna för företagande är viktigt för vårt samhälle och arbetet med hur kommunen kan stödja företagandet och bidra till ett bra klimat är en mycket högt prioriterad fråga för Lekebergs kommun. Anna har spelat en viktig roll i detta arbete, särskilt i stärkandet av relationen mellan företag och kommunen. När Anna nu väljer att gå vidare blir det viktigt att påbörja en rekryteringsprocess i dialog med de som kommer i kontakt med rollen säger Martin Willén, kommundirektör.

Arbetet med att rekrytera en ersättare inleds under maj/juni. I processen med att ta fram en kravprofil kommer näringslivet ges möjlighet att delta. Information om hur detta kommer ske praktiskt kommer inom kort. Efter att Anna slutat och fram till dess att en ersättare är på plats kommer kommunen prioritera arbetet med att underlätta för företagens kontakter med olika delar av kommunen och möjligheten att få snabba svar.

Senast publicerad: