Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Monica Skantz föreslås bli ny chef för kultur- och bildningsförvaltningen

Efter ett stort intresse är nu rekryteringsprocessen avslutad och Monica Skantz föreslås bli ny förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen.

Monica Skantz kommer närmast från rollen som verksamhetschef för grundskola i Örebro kommun och har från denna och tidigare uppdrag lång erfarenhet av både skola och ledarskap. Som förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen kommer Monica Skantz att ha det övergripande ansvaret för bland annat förskola, skola och kultur- och fritid.

Vi är glada över att välkomna Monica till Lekebergs kommun! Med Monicas mångåriga bakgrund som ledare inom bland annat skolverksamhet kommer vi stå väl rustade för att fortsätta vår resa med att jobba för att varje barn ska nå optimala resultat utifrån personliga förutsättningar i skolan tillsammans med övrig personal, elever och vårdnadshavare. Samt arbeta vidare med utvecklingen av kultur- och fritidsverksamheten i samverkan med det aktiva föreningslivet i kommunen, säger Håkan Söderman, ordförande för kultur- och bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), som har ansvarat för rekryteringsprocessen, föreslår nu att kommunstyrelsen fattar beslut vid sitt sammanträde tisdag den 10 april om att förordna Monica Skantz som förvaltningschef. I rekryteringsprocessen, har förutom KSAU också representanter från förvaltningens ledningsgrupp, kommunens ledningsgrupp, fackföreningar samt kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott medverkat på olika sätt. Intresset för uppdraget har varit stort.

Det är otroligt roligt att intresset för uppdraget som förvaltningschef i Lekebergs kommun och för kultur- och bildningsförvaltningen har varit stort. Det är ett kvitto på att Lekeberg är en attraktiv arbetsgivare och att vi har väldigt bra verksamhet, med goda resultat och duktiga medarbetare, säger Martin Willén, kommundirektör.

Monica börjar i Lekebergs kommun den 25 juni.

Senast publicerad: 2018-04-09