Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mer delaktighet för ungdomarna på Lekebergs fritidsgård!

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om ny inriktning för fritidsgårdsverksamheten i Lekebergs kommun! Beslutet innebär sammanfattningsvis en utökad satsning på kvalitet, kontinuitet och kompetens i verksamheten. Genomförandet kommer att ske succesivt och från 2023 kommer besökarna börja märka av förändringarna.

Genom satsningen ges ungdomarna en ökad delaktighet i verksamheten utifrån sina egna intressen. Att verksamheten skapas, organiseras, planeras, förbereds och utvärderas tillsammans med eller av ungdomarna är också ett sätt att efterleva FN:s barnkonvention som ger alla barn rätt till inflytande och delaktighet i samhället. Mer konkret innebär satsningen exempelvis att verksamheten kvalitetssäkras genom att arbeta utifrån forskning och beprövade metoder, att nya målgrupper kan nås och att öppettiderna utökas från och med 2023 tack vare personalförstärkning.

Verksamheten i Fjugesta kommer i nuläget fortsätta att bedrivas på Lekebergsskolan, men på sikt är målet att hitta andra mer ändamålsenliga lokaler.

Senast publicerad: