Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Lanna gruvområde

Majoriteten föreslår ny gestaltning av Lanna gruvområde

På kommunstyrelsens samträde tisdag 21 december lägger den politiska majoriteten fram ett förslag på hur Lanna gruvområde ska utvecklas till en aktivitetsplats för kommunens invånare. Syftet är att skapa en trygg plats som erbjuder aktiviteter för olika målgrupper.

 I förslaget beskrivs det hur Lekebergs kommun ska öka tryggheten och tillgängligheten i området och förbättra trafiksituationen, samt möjliggöra aktiviteter för hela året såsom motion, lek och naturupplevelser.

Om förslaget antas påbörjas processen med att ta fram fördjupade ritningar över området samt en plan för exempelvis vilken lekutrustning och möblering som ska köpas in. Därefter kommer de första åtgärder att ske under våren 2022, men de stora åtgärderna såsom ny belysning sker först till hösten 2022.

I vår politiska plattform har vi med satsningar på aktivitetsplatser och sociala mötesplatser. Vi ser gruvområdet som en naturlig del av det arbetet då det är en plats där människor möts mycket redan idag. Med denna satsning vill vi få lite mer ordning på platsen med fler parkeringsplatser och en genomtänkt utformning. På så sätt vill vi skapa en trygg plats där kommunens invånare kan spendera tid året runt, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande

Mer information

Kontaktperson

Adina Lundberg
Teknisk chef
adina.lundberg@lekeberg.se
0585-487 00

Senast publicerad: