Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Coronaviruset

Lokala allmänna råd införs för Örebro län

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i hela Örebro län fram till och med 24 november. De allmänna råden innebär bland annat att du som vistas i länet uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

De lokala allmänna råden riktar sig till alla som bor och verkar i Örebro län och gäller 3-24 november. Följande gäller:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Så berörs kommunens verksamheter och av de lokala allmänna råden

För Lekebergs kommun har följande beslut fattats utifrån de nya skärpta råden:

 • Biblioteket håller stängt för besök, möjlighet finns att beställa och hämta böcker.
 • Återbruket Andra chansen på torget i Fjugesta håller stängt.
 • Kommunhusets reception kommer att hållas öppen, men för att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via 0585-487 00 eller information.lekeberg@lekeberg.se
 • Samtliga kommunala evenemang ställs in.
 • Ingen uthyrning av idrottsanläggningar kommer att ske, med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Fixarservice kommer endast erbjuda service utomhus.
 • Fritidsgårdarna håller stängt.

  Besluten har tagits för att hjälpa till att minska smittspridningen.

Frågor och svar om de lokala allmänna råden

Man ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Syftet med de allmänna lokala råden är att bromsa det loka utbrottet och minska smittspridningen i länet.

De lokala allmänna råden gäller från och med den 3 november till och med den 24 november. Beslutet om lokala allmänna råd kan eventuellt komma att förlängas.

Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Örebro län, har utfärdat lokala allmänna råd för personer som vistas i Örebro län.

Det finns sju lokala råd som Folkhälsomyndigheten kan besluta om:

 • Undvika åka kollektivtrafik.
 • Avstå onödiga resor.
 • Avstå besök på äldreboenden.
 • Avstå att vistas inomhus i butiker, gym, badhus, bibliotek. Livsmedel o apotek undantagna.
 • Avstå möten, konserter, idrottsevenemang, tävlingar.
 • Avstå besök på serveringsställen.
 • Undvika kontakt med andra än de man bor med.

I Örebro län gäller punkterna 4, 5 och 7. Mer detaljerad information om punkterna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Detta innebär lokala allmänna råden och på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om publiktaket på 50 personer

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning 1993:1632). Beslutet har fattats i dialog med smittskyddsläkaren för att minska den ökade smittspridningen i länet.

Ja, beslutet gäller alla kommuner i länet.

Beslutet gäller från och med den 3 november till och med den 24 november, men beslutet kan förlängas.

Det är olika lagstiftningar som styr. Det Länsstyrelsen i Örebro län har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa lokala restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Senast publicerad: 2020-11-04