Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Linjetrafik som skolskjuts för frivilliga högstadieelever

Måndag 12 augusti är berörda vårdnadshavare inbjudna till ett föräldramöte. Under mötet kommer skolskjutsverksamheten i kommunen att berätta om mer om höstens planerade försök med linjetrafik som skolskjuts för frivilliga högstadieelever från Mullhyttan.

Mötet riktar sig till vårdnadshavare som har högstadiebarn från Mullhyttan och som vill veta mer om höstens planerade försök med linjetrafik som skolskjuts för frivilliga högstadieelever.

Kommunen vill tydliggöra att det planerade försöket bygger på frivillighet. Du och ditt barn får efter mötet ta ställning till om ni vill vara med i försöket eller använda er av ordinarie skolskjuts.

Tid: Måndagen 12 augusti, klockan 17.30

Plats: Kommunhuset, Fjugesta

Anmälan: Ingen anmälan krävs, men mötet startar 17.30 så kom gärna i tid.

Välkomna!

Skolskjutshandläggningen, Lekebergs kommun

Senast publicerad: