Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Likvärdiga skolskjutsbeslut utifrån befintliga regler

För att få en mer rättvis bedömning och en likabehandling så reviderades skolskjutsreglerna i mars 2019. Revideringen av reglerna innebär att alla elever inom grundskolan ska ansöka om skolskjuts. En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.

Förvaltningen har arbetat med att införa reglerna inför skolstarten hösten 2019. Kommunen har dessutom beslutat om likvärdiga skolskjutsbeslut utifrån befintliga regler. Detta kommer att innebära förändringar för elever och vårdnadshavare.

Vårdnadshavarens ansvar

I kommunens skolskjutsregler står det om vårdnadshavarens ansvar för eleven från hemmet till hållplatsen/skola (kap. 11.1 i kommunens skolskjutsregler). Tidigare har kommunen i sin bedömning av trafikförhållanden till stor del inte tagit med föräldrarnas ansvar. Detta kommer att förändras inför skolstarten hösten 2019.

Likvärdig, trygg och säker skolskjuts

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har anlitats av kommunen för att bedöma befintliga skolskjutsvägar och hållplatser. NTFs bedömning kommer därför vara en del av underlaget för skolskjutsbesluten kring vad som är en trafikfarlig väg. Detta leder till att besluten baseras på bra underlag och att de också blir mindre godtyckliga.

Hur påverkar detta mitt barns skolskjuts?

Med ovanstående som en del av underlaget kommer förvaltningen nu att göra bedömningar av de ansökningar om skolskjuts som inkommit och som ska beslutas inför kommande läsår. Allt med fokus på att utveckla kommunens skolskjutsverksamhet att bli så likvärdig, trygg, säker och effektiv som möjligt.

Den nya likabehandlingen kommer att leda till att en del elever, som tidigare beviljats skolskjuts, inte längre kommer att få det. Det kommer även att innebära att nya elever inte kommer få samma beslut som tidigare elever i samma område. En del hållplatser kommer dessutom att flyttas. Förändringen kommer att ske stegvis och vara helt införd läsåret 2020/2021.

Mer information

Du som har frågor gällande beslutet är välkommen att kontakta kommunens skolskjutshandläggare via skolskjuts@lekeberg.se

Senast publicerad: