Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Lekebergs kommunhus fasaden

Lekeberg vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2021 i Örebro län

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Lekebergs kommun i Örebro län. På andra respektive tredje plats återfinns Nora och Kumla.

Bästa Tillväxt, en av Sveriges mest prestigefulla utmärkelser, delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året, baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Lekeberg ligger i topp i Örebro län är extra roligt eftersom det är en utpräglad landsbygdskommun med många små företag, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

Bästa Tillväxt understryker att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Syna menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta.

Maria Comstedt, näringslivskoordinator, blir både glad och överraskad över utmärkelsen som hon ser som ett erkännande för den företagskultur och entreprenörsanda som finns i Lekeberg.

– Vi är lite drygt 8 500 invånare i kommunen och har över 1 000 företag. Det måste vara smått unikt. De flesta är små och många är jordbruk eller på annat sätt kopplade till de gröna näringarna. Frånvaron av stora tillverkande företag är både på gott och ont. Fördelen är givetvis att många arbetstillfällen skapas, nackdelen är sårbarheten om man är beroende av en stor arbetsgivare, säger hon.

Att Lekeberg hamnar i topp i Bästa Tillväxt ser Maria Comstedt som ett resultat av att företagen i kommunen är duktiga på att anpassa sig efter rådande omständigheter. Särskilt märkbart har det varit under de två senaste årens Coronapandemi. Inför framtiden är Maria Comstedt optimistisk och fylld av tillförsikt. Indikationer hon
får från näringslivet tyder också på att de flesta företag går fortsatt bra.

– Vi ser att många nya företag, framför allt inom tjänstesektorn, etablerar sig i kommunen. Ofta hör det samman med att allt fler väljer att bosätta sig med sin familj i Lekeberg. Framför allt är det tydligt inom tjänstesektorn, där man som konsult och enmansföretagare med fördel kan arbeta hemifrån. För Lekebergs del handlar mycket det därför om att framöver se till att samhällsservicen växer i samma takt som invånarantalet i kommunen. Behovet av förskolor, skolor och annan service ökar och för att vi också fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo i jobbar vi mycket med dessa frågor. Om kommunen upplevs som attraktiv som bostadsort där hela familjen trivs, ökar det också intresset från näringslivets sida. Både att etablera sig här och för befintliga företag att hitta arbetskraft med rätt kompetens, avslutar Maria Comstedt.

Filmen ovan är från kreditupplysningsföretaget Syna.

Senast publicerad: