Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9 förbereder sig för att kunna övergå till distansundervisning

Under hösten har en stor del av lärarstyrkan vid Lekebergsskolan 7-9 varit frånvarande på grund av sjukdom och VAB. Vår bedömning är att det på sikt kan bli svårt att upprätthålla fullständig och normal undervisning.

Med utgångspunkt i den uppkomna bristen på personal, svårigheter att få tag i vikarier och den rådande nationella situationen runt Covid-19 förbereder sig därför Lekebergsskolan 7-9 för att kunna övergå till distansundervisning.

Om beslut tas kommer berörda elever och vårdnadshavare få mer information om upplägget för distansundervisning via Infomentor.

Informationen kommer även publiceras på lekeberg.se.

Kontaktperson för med information

Monica Skantz
Förvaltningschef
Kultur- och bildningsförvaltningen

Tfn: 0585-482 00

Senast publicerad: