Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun ska utföra åtgärder i vattentornet

Sydnärkes miljöförvaltning har tittat närmare på hur Lekebergs kommun kan öka säkerheten kring vattenhanteringen, och då specifikt på hur miljön kring vattentorn och vattenverk kan förbättras.

Sydnärkes miljöförvaltning har gett ett föreläggande, alltså specificerat åtgärder, som Lekebergs kommun behöver vidta.

Det handlar bland annat om att Lekebergs kommun ska:

  • Förtäta insektsskydd i ventilationen i vattentornet
  • Sätta in insektsbarriär i vattentornet. Med det menas att insektsfångare ska sättas upp.
  • Rutin kring skyddskläder.

De här åtgärderna, som Sydnärkes miljöförvaltning har identifierat, har inget att göra med det förhöjda vattenprov som tog för ett par veckor sedan som gjorde att kommunen gick ut med en kokningsrekommendation av det kommunala dricksvattnet. Åtgärderna utförs för att utöka och förbättra miljön kring vattentornet.

Senast publicerad: