Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun satsar på jobb för unga

Antalet feriepraktikplaster minskade i år på grund av coronapandemin och därmed möjligheten för unga att få en första arbetslivserfarenhet. Regeringen har därför tillfört medel för att stärka kommuners möjligheter att, även under hösten, kunna erbjuda unga arbete. Därför är Lekebergs kommun glada över att få erbjuda ett antal ungdomar jobb i höst genom satsningen jobb för unga.

Målgruppen för satsningen är ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret eller som innevarande år har avslutat sin gymnasieutbildning. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand kommer att prioriteras. Arbetstillfällena kommer annonseras ut via www.lekeberg.se/jobb men det går även bra att kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare eller en arbetsmarknadshandledare.

I Lekebergs kommun ansvarar avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA) för satsning på jobb för unga.

”Det här är en mycket fin möjlighet för ungdomarna att ta sig ut på arbetsmarknaden. Det är dessutom ett bra sätt för Lekebergs kommun att marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare bland kommunens unga", säger Sofia Olsen, avdelningschef, avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA).

Presskontakt

Sofia Olsen
Avdelningschef
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA)
Tfn: 0585-489 07

Senast publicerad: