Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns årsredovisning 2017

Imorgon tisdag bereder kommunstyrelsen i Lekebergs kommun årsredovisningen till kommunfullmäktige. I årsredovisningen framgår att Lekebergs kommun är välmående.

Resultaten i skolan är bland de bästa i hela landet, upplevelsen hos äldre kommuninvånare av kommunens omsorgsarbete är mycket gott, företagandet och arbetsmarknaden fungerar väldigt väl för de som lever och verkar i Lekeberg.

Vi vill fortsätta Lekebergs positiva utveckling även i framtiden. För att klara av det är det avgörande att vi använder kommunens tillgångar ansvarsfullt och utifrån en långsiktig plan, säger Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av kommunens verksamheter fortsätter samtidigt som den ekonomiska planeringen säkerställer att det även kommande år finns pengar för löner, lokaler och andra verksamhetskostnader. 2017 års ekonomiska resultat för Lekeberg är plus 41 miljoner kronor varav ungefär två tredjedelar kan kopplas till tillfälliga statliga bidrag.

Det är ett större överskott än vad vi kunde hoppas på. De tillfälliga bidragen återkommer inte igen under kommande år men tack vare detta positiva resultat förbättras våra möjligheter att fortsätta med bra verksamhet inom skola och omsorg och samtidigt kunna genomföra viktiga investeringar som utbyggnation av skolan i Fjugesta, underhållsåtgärder på kommunens fastigheter och förbättringar av grönytor och lekplatser, säger Martin Willén, kommundirektör.

 

Senast publicerad: 2018-04-09