Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En kvinna sitter med sin dator och mobiltelefon.

Lekebergs kommun lanserar portal för e-tjänster

Nu lanserar vi vår e-tjänsteportal. Här når du kommunens e-tjänster dygnet runt.

Lekebergs kommuns e-tjänsteportal når du via lekeberg.se eller via webbadressen minasidor.lekeberg.se. Här samlar vi de e-tjänster som Lekebergs kommun erbjuder. Portalen gör det enklare för dig som privatperson att göra dina ärenden digitalt dygnet runt. I portalen kommer du kunna följa dina ärenden och få svar från handläggare.

Nya e-tjänster utvecklas löpande

Vid lanseringen finns ett begränsat antal e-tjänster. Nya e-tjänster utvecklas löpande och när de är tillgängliga når du dem enkelt via e-tjänsteportalen. Befintliga e-tjänster som finns på lekeberg.se kommer flyttas över till den nya portalen.

Vissa e-tjänster kräver inlogg med hjälp av mobilt bank-id. Kontakta din bank om du har frågor om e-legitimation.

Följande e-tjänster finns tillgängliga i portalen idag:

  • Lämna synpunkter
  • Anmäla evenmang
  • Anmäla intresse för borgerlig vigsel
  • Anmäla intresse för fria samtal (råd och stöd genom samtal)
  • Ansökan om stöd inom missbruk, våld i nära relation och bostad
  • Intresseanmälan för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Ökad service till kommunens invånare och näringsliv

E-tjänsteplattformen gör att Lekebergs kommun nu inte bara kan erbjuda invånarna fler e-tjänster än tidigare, utan också att framtagandet av e-tjänster kan ske i samverkan med andra kommuner som använder samma plattform. Gemensam utveckling möjliggör att bättre och smartare tjänster blir tillgängliga för berörda medborgare.

Att Lekebergs kommun nu lanserar en ny e-tjänsteportal är ytterligare ett steg i arbetet att förbättra och förenkla för kommunens invånare och näringslivet. Just förbättrad service är en prioriterad politisk fråga och portalen hoppas vi kommer vara en av delarna som leder till detta, säger Gustav Olofsson, kommundirektör.

Senast publicerad: