Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun har förbättrat sin service till medborgarna

Hur blir medborgarna bemötta vid kontakt med Lekebergs kommun? Servicemätningen för 2021 visar på många goda resultat.

Varje år genomför undersöknings- och rådgivningsföretaget Profitel en servicemätning i kommunen som mäter hur anställda kommunicerar inom telefoni och e-post. Undersökningen mäter hur väl anställda på Leekbergs kommun agerar i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl fungerande kommunikation. Det handlar till exempel om hur medborgare blir bemötta, om de får kontakt med sökt person eller funktion och om vi ringer tillbaka till den som sökt oss.

Mätningen görs via telefon och e-post under några veckor och resultatet ställs sedan mot andra kommuners resultat. Årets resultat visar ett bättre resultat än de senaste årens mätningar inom de flesta områden. Lekebergs kommun får extra bra resultat på att svara snabbt på kommunens huvudnummer, ge bra information i samtalen och att svara snabbt på inkommande frågor via e-post.

Det goda resultatet i årets mätning är ett resultat av arbetet att övergå mot ett kontaktcenter som ska kunna besvara fler frågor i första kontakten med kommunen.

Senast publicerad: