Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun har bästa företagsklimatet i länet

Lekebergs kommun klättrar ytterligare 13 platser på Svenskt Näringslivs ranking från plats 39 av landets 290 kommuner till plats 26.

Svenskt Näringsliv är en attitydundersökning som visar upplevelsen av att driva företag i kommunen. Det ger en bild av hur företagen ser på kommunen som ”plats”. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag, rankingen innehåller 18 faktorer som viktas olika tungt. Lekebergs kommun har sedan 2012 klättrat från plats 202 till plats 26.

Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson kommenterar den positiva utvecklingen i Lekeberg.

Det är förstås en hedrande plats och positivt, menar kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson, men vi stannar inte upp vid detta utan fortsätter vår utvecklingsresa och fokuserar på de utvecklingsområden där vi kan påverka. Näringslivfrågorna är viktiga för oss i Lekeberg. Vi ser kommunens utveckling som ett resultat av samverkan mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället och invånarna, menar Wendla Thorstensson.

Näringsliv- och utvecklingschef Anna Andréasson ser flera förklaringar till den positiva utvecklingen i Lekeberg.

Det finns en kultur av småföretagande och entreprenörskap i kommunen som gör att det finns ett driv och en framåtanda där ingen förväntar sig att någon annan ska lösa problem. Ingenting är omöjligt. Vi har också ett bra samarbete där kommunen, Lekebergs Sparbank och flera företagare är involverade för att göra saker bättre.

Framöver ser Anna Andréasson att det är viktigt att vara uthållig, jobba långsiktigt samt fortsätta att ha ett utifrån- och in perspektiv där den kommunala organisationen är lyhörd för företagarnas behov.

Företagare gör mycket där vi blir involverade. Jag ser att min och kommunens roll utgår från fem M – Vi ska vara Möjliggörare, ibland är vi Motorn som är med och driver på, ibland Mäklare som får ihop människor, vi är också med och skapar Mötesplatser samt ser till att Myndighetsutövningen fungerar så bra som möjligt.

Självklart finns också utvecklingsområden i undersökningen. Områden som företagen önskar att kommunen prioriterar för att öka näringslivsklimatet är förutom lägre skatter och avgifter tillsammans med ökad samverkan med skolan och förbättrad infrastruktur och IT-nät.

Vi har dels påbörjat ett arbete kring skola – näringsliv – samverkan och vi pratar mycket, både internt och externt, om hur det ska kunna bli ännu bättre när det gäller exempelvis myndighetsutövningen. Det är också oerhört positivt att vi har aktörer inne i vår kommun som både erbjuder och lägger fiber vilket skapar goda förutsättning för företagande på landsbygd, säger Anna Andréasson. Sen behöver vi bli bättre på nyföretagande och där har vi gemensamt startat upp ett nyföretagarcafé som ett steg.

Näringslivsklimatet bygger på samverkan mellan kommun (politiker och tjänstepersoner) och näringsliv och i nästa steg även mellan näringsliv, akademi och kommun där vi tillsammans skapar förutsättningarna för den gemensamma tillväxten.

Länk till Svenskt näringslivs artikel om företagsklimatet i Lekebergs kommun.

Senast publicerad: 2017-09-26