Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun en av de bästa skolkommunerna i landet

Lekebergs kommun klättrar från plats 141 till plats 10 i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan för läsåret 2016/2017.

Idag klockan 10 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, öppna jämförelser för Grundskolan. Lekebergs kommun ligger för läsåret 2016/2017 på plats 10 av Sveriges 290 kommuner.

Målet från början är att bli landets ledande skolkommun, genom långsiktigt hårt arbete på många plan är vi nu verkligen på rätt väg. Men vi är givetvis inte nöjda så länge inte alla elever når optimala resultat utifrån egna förutsättningar. Det gäller att hela tiden fortsätta se varje elev som en unik person med egna behov och förutsättningar. Detta är något som personalen inom såväl förskola och skola ständigt jobbar med, och som nu på olika sätt ger resultat i flertalet mätningar berättar Håkan Söderman, kultur- och bildningsnämndens ordförande.

Öppna jämförelser

SKL har publicerat öppna jämförelser för grundskolan varje år sedan 2007. Syftet med jämförelserna är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra och förbättra kvaliteten. I rapporten analyseras bland annat

  • Svar på elevenkäter i årskurs 5 och 9
  • Elevernas betyg i årskurs 6
  • Gymnasiebehörigheten i årskurs 9
  • Kommunernas resultat i relation till elevsammansättningen
  • Genomsnittligt meritvärde
  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

All statistik som rapporten bygger på finns i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Där kan du se Lekebergs kommuns resultat för läsåret 2016/2017 samt för tidigare läsår.

Klicka på bilden för att se statistiken för Lekebergs kommun

Långsiktiga skolsatsningar ger resultat

Vi har jobbat på alla nivåer med långsiktighet och uthållighet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för förskola och skola där allt ingår i en samlad process som hålls i över tid. Det är vi alla tillsammans som har bidragit till de här resultaten som vi nu ser berättar Maria Bäcklin, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen.

Senast publicerad: 2017-12-12