Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Bild över torget i Fjugesta

Lekebergs kommun börjar med parkeringsövervakning

Från 1 november kommer Lekebergs kommun att börja med parkeringsövervakning. Det görs för att främja trafiksäkerheten på vägarna och för att öka framkomligheten i trafiken.

Fokus kommer att ligga på platser där vi har störst belastning, exempelvis
parkerade bilar som hindrar snöröjning på vintern. Övervakningen görs av
en extern entreprenör, Avarn Security, som kontrollerar att fordon har
parkerat rätt. Vid brister utfärdar parkeringsvakten en parkeringsanmärkning.

Parkeringsvakterna är uniformerade och har även till uppgift att kontrollera
parkeringsskyltning och upplysa allmänheten om parkeringsregler.

Senast publicerad: 2017-09-28