Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs befolkning växer mest i länet

I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Lekebergs kommun har folkmängden ökat.

 I Lekeberg bor numera 8 472 personer. Det är en ökning med 238 personer, motsvarande 2,9 procent, jämfört med år 2019.

Det som gör att folkmängden i Lekeberg ökar jämfört med året före är framför allt inflyttningen. Kommunen registrerar 563 inflyttade, jämfört med 365 utflyttade, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Det är glädjande att se att vi fortsatt anses vara en attraktiv kommun då vi har många som flyttar in, men också många som väljer att bo kvar i vår kommun, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande.

I hela Örebro län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i sex av tolv kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Lekebergs kommun för (2,9 procent), medan folkmängden i Ljusnarsbergs kommun minskade mest (2 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun i länet.

Senast publicerad: