Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg presenterar kommunens nya näringslivsprogram

Varje månad anordnar Maria Comstedt, Lekebergs näringslivskoordinator, ett frukostmöte som kommunens företagare är välkomna att delta i. Gårdagens möte ägde rum i Sannahuset och fokuset låg på kommunen som berättade mer om det näringslivsprogram som under våren blivit antaget.

Världen förändras och många av de utmaningar vi möter nu och i framtiden kommer att lösas av innovationer och idéer av människor och företag. Att Lekebergs kommun växer och utvecklas som livskraftig landsbygd med attraktiva tätorter gör att företagsklimatet och lokala entreprenörer är avgörande för den kvalité, kultur och utbud som skapas av samt möter människors behov.

Näringslivsprogrammet syftar därav till att bidra till att kommunens vision och övergripande mål verkställs. Programmet grundar sig i att tydliggöra vilka möjligheter som finns för kommunens olika företag, men även bidra till att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar så att fler företag, arbetstillfällen och möjligheter till försörjning kan skapas. Näringslivsprogrammet ses även vara ett underlag för kommunens attraktionskraft, kommunikation och marknadsföring gentemot investerare och utvecklingsfrämjande aktörer.

Att kommunen antagit ett näringslivsprogram är ett steg i rätt riktning då det handlar om att främja ett effektivt arbete som kommer skapa goda förutsättningar för Lekebergs invånare som vill etablera och utveckla sina företag.

Jag är mycket stolt över att Lekebergs kommun nu har antagit ett näringslivsprogram med bred majoritet och som ger oss vägledning i vad vi ska prioritera och arbeta med framöver. Nu vet vi vilken riktningen vi ska ta och kan påbörja att fylla den med konkreta aktiviteter.
- Maria Comstedt näringslivskoordinator

Johan Niklasson, Maria Comstedt och Fredrik Welander

Kommunens näringslivsprogram som tårta

Senast publicerad: